In een recent gepubliceerd artikel in het Financieel Dagblad wordt duidelijk dat schroot een steeds belangrijkere grondstof wordt voor staalbedrijven om duurzamer te produceren. Grote staalproducenten investeren al veel in productietechnieken die groener zijn. Door om te schakelen van traditionele hoogovens naar elektrische vlamboogovens wordt het productieproces al duurzamer. Een andere trend die zichtbaar is in de strijd om staal duurzamer te maken, is de rol die schroot speelt. Het aandeel schroot dat wordt toegevoegd bij de productie van staal is mede door de opmars van vlamboogovens toegenomen. Als gevolg van deze ontwikkeling is de vraag naar schroot sterk genomen wat volgens experts kan leiden tot een tekort.

Export van staal naar landen buiten de EU verbieden?

Om het verwachte tekort aan schroot voor de Europese staalproducenten te voorkomen, pleit de Eurofer (Branchevereniging voor de Europese staalindustrie) ervoor om schroot op te nemen in het Critical Raw Materials Act. Hierdoor wordt schroot als kritieke grondstof gelabeld en veiliggesteld voor de Europese staalindustrie. Op dit moment verwerken Europese staalproducenten ongeveer 80 miljoen ton metaalafval per jaar. Er gaat echter ook zo’n 18 miljoen de Europese grens over, voornamelijk naar Turkije en Zuidoost-Azië. Om te voorkomen dat voor de productie van hoogwaardig staal in de toekomst onvoldoende hoogwaardig schroot is en prijzen zullen stijgen, moet er een rem komen op de export.

De Europese koepel van recyclingbedrijven vindt de angst van de staalproducenten ongegrond en is van mening dat de recyclingbedrijven hun schroot moeten kunnen verkopen tegen de meest aantrekkelijke voorwaarden aan partijen over de gehele wereld. Zij zijn niet van mening dat er snel een tekort aan hoogwaardig schroot zal ontstaan.

Al met al kan worden geconstateerd dat de waarde van schroot onder invloed van de wens om groener te produceren en het circulair maken van de industrie enorm is toegenomen en waarschijnlijk nog verder zal toenemen.