Het Staaljournaal van maart 2024 maakt melding van een nog immer onstabiele situatie op de staalmarkt. De huidige marktsituatie in zowel China als Europa heeft aanzienlijke invloed op de staalindustrie en de prijzen van grondstoffen. In China wordt de staalmarkt negatief beïnvloed door verschillende economische factoren, ondanks een verwachte groei van ruim 5% in 2024. De toenemende werkloosheid onder jongeren, negatieve ontwikkelingen op de aandelenbeurzen, vastgoedmarktproblemen en geopolitieke spanningen leiden tot een lagere vraag naar staal en dus tot dalende prijzen voor grondstoffen zoals steenkool, ijzererts en schroot.

In Europa spelen interne problemen binnen bedrijven zoals de Liberty Group en ADI een rol, wat resulteert in lagere productiecapaciteit en een ruimer aanbod van staal op de markt. Bovendien wordt de Europese economie als geheel beïnvloed door problemen in de auto-industrie, met name in Duitsland, door dalende productieaantallen en een afname van de verkoop van E-voertuigen. De EU-markt wordt overspoeld met goedkopere E-voertuigen uit China, waardoor Europese autobouwers moeite hebben om te concurreren.

De lagere staalbehoefte in Europa en de druk van dalende prijzen voor geïmporteerd staal uit Azië hebben geleid tot prijsdalingen. Echter, importeurs worden terughoudender door verhoogde transporttarieven en onzekerheid over voortzetting van regelingen zoals de Safeguard regeling. De verwachting van hogere prijzen in het voorjaar wordt niet waargemaakt, wat kan leiden tot productiebeperkingen bij fabrieken om prijsstabilisatie te bereiken.

Kortom, zowel in China als Europa worden staalproducenten geconfronteerd met uitdagingen zoals dalende vraag, overschotten op de markt en druk op prijzen, wat mogelijk zal leiden tot verdere productiebeperkingen om de markt in evenwicht te brengen.