Tijdens de derde fase van onderhandelingen voor de nieuwe cao binnen het Metaalbewerkingsbedrijf, dat een belangrijk onderdeel vormt van de Metaal en Techniek branche, is er een onenigheid ontstaan tussen werkgevers en vakbonden omtrent het afschaffen van jeugdlonen. Vakbonden pleiten voor eliminatie ervan, terwijl werkgevers suggereren dat eerst de conclusies van de paritaire commissie Jeugdlonen afgewacht moeten worden. Dit standpunt heeft teleurstelling bij werkgevers veroorzaakt en zij streven ernaar om op 28 maart een allesomvattend voorstel te presenteren, hoewel dit de situatie alleen maar ingewikkelder zal maken.

Werkgevers benadrukken dat het afschaffen van jeugdlonen resulteert in een gemiddelde kostenstijging van 55% en complicaties met betrekking tot bestaande loonstructuren met zich meebrengt. Zij wensen gebruik te maken van het advies van de paritaire commissie Jeugdlonen als breekijzer voor verdere gesprekken. De werkgevers zijn ervan overtuigd dat duidelijkheid omtrent jeugdlonen noodzakelijk is voordat er een volledig voorstel aan vakbonden kan worden gepresenteerd. Het overleg tussen werkgevers en vakbonden wordt voortgezet op 28 maart.