In een brief aan Minister Adriaanse en leden van de Tweede Kamer uiten diverse organisaties hun zorgen met betrekking tot de gevolgen van het pauzeren van het Nationaal Groeifonds. In de brief wordt de cruciale rol benadrukt die het Nationaal Groeifonds heeft in het bevorderen van technologische vooruitgang en economische groei. Het is daarbij van belang om te kunnen vertrouwen op een betrouwbare overheid. De ondertekenaars van de brief hebben geïnvesteerd om Nederland leidend te maken in toekomstgerichte technologieën. Ze uiten bezorgdheid over mogelijke vertragingen in de vierde ronde van het fonds en roepen op tot duidelijkheid vóór 1 juni.

De ondertekenaars van de brief benadrukken dat het stilzetten van investeringen de innovatiemotor van Nederland schaadt en pleiten voor stabiel beleid, zelfs in afwezigheid van een kabinet. Duidelijke spelregels zijn essentieel om vertrouwen te behouden en langdurige investeringen aan te moedigen. Ze waarschuwen dat onzekerheid over het fonds de huidige initiatieven kan ondermijnen en roepen op tot handelen om het innovatie- en ondernemersklimaat te versterken. De ondertekenaars van de brief zijn bereid samen te werken aan nieuwe beleidsregels maar benadrukken de urgentie om de investeringen niet te onderbreken en innovatie te laten bloeien.