De Onderwijsraad benadrukt het belang van praktijkleren in het beroepsonderwijs, maar adviseert om in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt doelbewust en spaarzaam te zijn met praktijklessen. Beroepsopleidingen en de beroepspraktijk moeten samen zoeken naar alternatieven die minder druk leggen op de beschikbare opleidingsplaatsen en praktijkbegeleiding. Koninklijke Metaalunie is tevreden met de erkenning van de praktijkopleider in het rapport van de Onderwijsraad. De MKB-maakindustrie heeft volgens hen geen tekort aan stageplekken. Duco Hoep, beleidssecretaris Onderwijs van Metaalunie, benadrukt de noodzaak van nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Hij pleit voor een formele positie van bedrijfsvakscholen binnen het beroepsonderwijs, inclusief passende budgettering.

Bedrijfsvakscholen: essentieel voor praktijkleren in de MKB-maakindustrie

Bedrijfsvakscholen verzorgen de praktijkcomponent van technische mbo-opleidingen en spelen een belangrijke rol in de zij-instroom, bij- en doorscholing van medewerkers. Ze zijn cruciaal voor praktijkleren in de MKB-maakindustrie en een gedegen voorbereiding op werk in deze sector. Ondanks hun waardevolle rol missen ze een formele positie binnen het beroepsonderwijs. Metaalunie is daarom van mening dat de positie van bedrijfsvakscholen in het beroepsonderwijs moet worden versterkt. Erkenning van hun waarde, een formele positie en passende budgettering zijn cruciaal om praktijkleren in de MKB-maakindustrie te borgen en tegemoet te komen aan de knelpunten op de arbeidsmarkt.