deeltijd-wwOorspronkelijk zou de deeltijd-ww-regeling op 1 januari 2010 stoppen. Volgens Donner en staatssecretaris Klijnsma wil het kabinet “economisch herstel niet belemmeren met het te lang ophouden van de deeltijd-ww, maar de regeling ook niet te vroeg sluiten”. Lees verder

deeltijd-wwVanaf 20 juli 2009 is de regeling deeltijd-ww in aangescherpte vorm weer voor bedrijven opengesteld. Met de aanscherping wil minister Donner bewerkstelligen dat bedrijven zorgvuldiger kijken naar de manier waarop zij gebruikmaken van de regeling. Het budget is opgehoogd van 375 miljoen euro naar 950 miljoen euro.

Lees verder

Het CBS heeft becijferd dat de werkloosheid met bijna tachtigduizend personen is toegenomen. In vergelijking met de CPB-voorspellingen vallen de cijfers mee. Toch waarschuwt FME-voorzitter Jan Kamminga voor teveel optimisme. “In het afgelopen half jaar steeg de werkloosheid gemiddeld met ongeveer elfduizend mensen per maand, zonder de deeltijd-ww was dat aantal nog veel hoger geweest.”
Volgens de FME-voorzitter heeft de deeltijd-ww een dempend effect gehad op de werkloosheid. “Minstens vijftienduizend mensen hebben hierdoor hun baan kunnen behouden.” Juist in verband met het behoud van werkgelegenheid heeft FME vorig najaar, bij de eerste tekenen van de recessie, al gepleit voor een regeling rond werktijdverkorting naar Duits model. “Sinds het begin van de invoering van wtv en later deeltijd-ww ageren wij tegen de bureaucratie die met de uitvoering gepaard gaat. Ook het uitkleden van de oorspronkelijke toch al sobere regeling deeltijd-ww, baart ons zorgen.”
Reorganisaties
De zorg van Kamminga gaat verder dan de perikelen rond de deeltijd-ww. “De crisis is nog niet voorbij. Er komen nog heel wat reorganisaties op ons af. We weten allemaal dat die in ons land veel tijd en geld kosten, waardoor het personeelsbestand maar beperkt mee ademt met de barometer van de economie.”

deeltijd-wwHet CBS heeft becijferd dat de werkloosheid met bijna tachtigduizend personen is toegenomen. In vergelijking met de CPB-voorspellingen vallen de cijfers mee. Toch waarschuwt FME-voorzitter Jan Kamminga voor teveel optimisme. “In het afgelopen half jaar steeg de werkloosheid gemiddeld met ongeveer elfduizend mensen per maand, zonder de deeltijd-ww was dat aantal nog veel hoger geweest.” Lees verder

fme-gebouwFME is blij dat de regeling deeltijd-ww weer wordt opengesteld. De ondernemers in de technologische industrie vinden het echter jammer dat de deze nog minder flexibel is geworden. De budgettaire overwegingen die de basis zijn onder het besluit van minister Donner tot versobering van de deeltijd-ww deelt de FME niet. Lees verder

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het volgende bekend gemaakt:
Bedrijven kunnen binnenkort weer verzoeken indienen voor de tijdelijke regeling voor deeltijd-ww. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat vrijdag na afloop van de Ministerraad bekendgemaakt. De regeling wordt wel aangepast en het kabinet stelt extra geld beschikbaar.
Eerst wordt de nieuwe regeling rond 15 juli gepubliceerd. Dan wordt ook bekend vanaf welke datum weer verzoeken ingediend kunnen worden. In ieder geval legt de aangepaste regeling meer nadruk op scholing, tegengaan van fraude en het selectief gebruiken van deeltijd-ww. Bedrijven die veel werknemers in de deeltijd-ww hebben mogen er minder lang gebruik van maken dan bedrijven die weinig werknemers aanmelden.
De regeling was onlangs tijdelijk stopgezet omdat het plafond van 375 miljoen euro bereikt was. Volgens Donner is er nu ‘voldoende aanleiding om erop te vertrouwen dat het kabinet het benodigde extra geld vindt’. De regeling loopt tot eind 2009, er is nu circa 1 miljard beschikbaar.
Deeltijd-ww is één van de maatregelen waarmee het kabinet de gevolgen van de economische bedrijven voor de arbeidsmarkt wil opvangen. Eerder al was er een mogelijkheid voor werktijdverkorting bij bedrijven. Daarnaast heeft het kabinet onder meer mobiliteitscentra opgezet om mensen naar ander werk te begeleiden en is er extra geld voor scholing van werknemers.

donner-150x150Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het volgende bekend gemaakt:
Bedrijven kunnen binnenkort weer verzoeken indienen voor de tijdelijke regeling voor deeltijd-ww. Lees verder

szw logoHet in het kabinet afgesproken maximum bedrag van 375 miljoen voor de deeltijd WW is bereikt. De afgelopen weken zijn zoveel aanvragen ingediend dat het bedrag dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld, reeds overschreden is.
Lees verder

deeltijd-wwVanaf 30 mei 2009 is het ook voor een vertegenwoordiging van werknemers mogelijk zich rechtstreeks te wenden tot het Meldpunt deeltijd WW. Vooralsnog was het alleen voor de werkgever mogelijk het meldpunt te benaderen.
Lees verder

deeltijd-wwVakbonden mogen deeltijd-ww bij een bedrijf niet afwijzen, enkel en alleen omdat de werkgever het loon van werknemers die minder gaan werken niet wil aanvullen tot 100 procent.
Lees verder

fnvDe werkgevers en de vakbonden zijn het niet eens over de deeltijd-WW. FNV-Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond willen alleen instemmen met de deeltijd-WW als bedrijven het loon aanvullen tot 100 procent.
Lees verder

deeltijd-wwMet ingang van 1 april 2009 wordt een nieuwe regeling Deeltijd-WW van kracht. Deze  regeling loopt tot 31 december 2010 en vervangt de tijdelijke bijzondere regeling werktijdverkorting die per  21 maart 2009  is komen te vervallen.
Lees verder

uwvVandaag, woensdag 18 maart 2009, komt minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het voorstel de regeling voor werktijdverkorting, die op 21 maart a.s. afloopt, te vervangen door deeltijd-ww.
Lees verder