szw logoHet in het kabinet afgesproken maximum bedrag van 375 miljoen voor de deeltijd WW is bereikt. De afgelopen weken zijn zoveel aanvragen ingediend dat het bedrag dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld, reeds overschreden is.
Er zijn veel aanvragen over het overgrote deel van het personeelsbestand terwijl deeltijd WW   gewoon bedoeld is om vakkrachten bij bedrijven te behouden. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekijkt hoe er binnen de beschikbare middelen meer ruimte mogelijk is en op welke wijze de regeling, eventueel gewijzigd, voortgezet kan worden.

Het kabinet heeft in het kader van de crisisaanpak in maart € 375 miljoen extra uitgetrokken voor de tijdelijke regeling deeltijd WW. De regeling is ingesteld om werkgevers vakkrachten te kunnen laten behouden die ze anders door de crisis zouden moeten ontslaan. Daarom is ze bedoeld voor bedrijven die voldoende gezond zijn om door de crisis heen te komen, ondanks een tijdelijk tekort aan omzet en orders. Veel bedrijven willen graag hun gespecialiseerde vakkrachten behouden om, als de economie weer aantrekt, meteen weer te kunnen aanhaken.

Aanvragen van bedrijven waarvan de benodigde stukken voor deeltijd WW voor 23 juni 2009 door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zijn ontvangen, worden nog in behandeling genomen.

De regeling deeltijd-WW is 2 april 2009 gepubliceerd in de Staatscourant. De deeltijd WW is opvolger van de bijzondere regeling voor werktijdverkorting, die op 21 maart 2009 is afgelopen. Voor de wtv kwamen alleen bedrijven in aanmerking die met tenminste 30 procent omzetdaling te maken, de deeltijd-ww kan bij elk bedrijf worden afgesproken dat door de crisis wordt getroffen. Mensen blijven dan in dienst bij het bedrijf, maar worden voor maximaal de helft betaald uit ww-gelden.
Bron:SZW