deeltijd-wwMet ingang van 1 april 2009 wordt een nieuwe regeling Deeltijd-WW van kracht. Deze  regeling loopt tot 31 december 2010 en vervangt de tijdelijke bijzondere regeling werktijdverkorting die per  21 maart 2009  is komen te vervallen.

De nieuwe regeling deeltijd-WW biedt bedrijven, die voldoende gezond zijn om door de crisis heen te komen ondanks een tekort aan orders en omzet, de mogelijkheid om vakkrachten te behouden. Belangrijkste punten uit de regeling:

• dienstverband blijft behouden
• verkorting van de werktijd tot maximaal 50%
• voor de niet gewerkte uren ontvangt de medewerker een ww-uitkering
• maximale duur van de regeling 15 maanden

Meer gedetailleerde informatie vindt u in spoor 3 in de brief van 25 maart van minister Donner aan de Tweede Kamer.
Bron:FME
Gerelateerd artikel: Voorstel tot deeltijd in de maak