deeltijd-wwOorspronkelijk zou de deeltijd-ww-regeling op 1 januari 2010 stoppen. Volgens Donner en staatssecretaris Klijnsma wil het kabinet “economisch herstel niet belemmeren met het te lang ophouden van de deeltijd-ww, maar de regeling ook niet te vroeg sluiten”.

Lichte daling

De deeltijd-ww werd ingevoerd om in de kern gezonde bedrijven in staat te stellen de economische crisis te overleven zonder werknemers te moeten ontslaan. Tot nu toe hebben 3.800 bedrijven gebruik gemaakt van de regeling. Zo’n 40.000 werknemers werden deels betaald uit de ww-fondsen. Inmiddels is sprake van een lichte daling van het aantal aanvragen.

De deeltijd-ww werd voorafgegaan door de regeling werktijdverkorting. In totaal is voor beide regelingen 1,2 miljard euro beschikbaar gesteld.
Bron:FME