fme-gebouwFME is blij dat de regeling deeltijd-ww weer wordt opengesteld. De ondernemers in de technologische industrie vinden het echter jammer dat de deze nog minder flexibel is geworden. De budgettaire overwegingen die de basis zijn onder het besluit van minister Donner tot versobering van de deeltijd-ww deelt de FME niet.Bedrijven kunnen weliswaar straks zelf bepalen in welke mate zij deeltijd-ww willen inzetten maar dit stelt ondernemers voor moeilijke dilemma’s, die in veel gevallen zullen leiden tot onnodige ontslagen. Ook is het spijtig dat de minister er niet voor heeft gekozen meer flexibiliteit in de regeling te brengen. Bedrijven moeten de werktijd van medewerkers met minstens 20% verkorten en minimaal 6 maanden van de regeling gebruikmaken.
Bron:Metaalmagazine