uwvVandaag, woensdag 18 maart 2009, komt minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het voorstel de regeling voor werktijdverkorting, die op 21 maart a.s. afloopt, te vervangen door deeltijd-ww.

De bedoeling is dat bedrijven zo de mogelijkheid krijgen om werknemers gedurende maximaal twaalf maanden voor maximaal 50 procent van de arbeidstijd op basis van vrijwilligheid in de ww te ‘parkeren’. Voorwaarde is wel dat de werknemer na afloop van deze periode weer een volledige aanstelling krijgt voor tenminste zes maanden. Mocht de werkgever daar niet toe in staat zijn, wil minister Donner hem een boete laten opleggen.

Er zitten wel haken en ogen aan het voorstel van de minister. Aanpassing van het Ontslagbesluit is noodzakelijk om deeltijd-ww praktisch uitvoerbaar te maken. Als werknemers wel bereid zijn mee te werken aan deeltijd-ww, maar niet bereid zijn een vaststellingsovereenkomst voor deeltijdontslag te tekenen, kan het Werkbedrijf UWV (voorheen CWI) in de meeste gevallen geen ontslagvergunning verlenen. Daar waar volledig ontslag noodzakelijk is, wordt getoetst op correcte toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Beide kwesties leveren een probleem op voor de werkgever.

Een werkgever die zijn medewerkers wil behouden, maar nog niet kan voorzien of hij over een jaar nog voldoende werk voor ze heeft, ziet zich in het voorstel van minister Donner geconfronteerd met een hoge boete, wat het voortbestaan van zijn bedrijf in gevaar kan brengen.

Mochten de sociale partners niet akkoord gaan met het huidige voorstel van de minister – en nader overleg geen voor alle partijen acceptabel resultaat opleveren – dan zal de wtv-regeling vermoedelijk worden verlengd totdat er een sociaal akkoord tussen kabinet en sociale partners is bereikt.
Bron: fme