einvoiceStaatssecretaris De Jager van Financiën heeft onlangs besloten dat (elektronische) facturen voortaan vormvrij zijn. Dat betekent dat bedrijven facturen voortaan volledig elektronisch kunnen verzenden. In het nieuwe besluit over de administratieve en factureringsverplichtingen zijn vereenvoudigde regels opgenomen voor elektronisch factureren in Nederland. Het versturen van de elektronische factuur kan in het vervolg vormvrij plaatsvinden. Er mag bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van elektronische apparatuur voor het maken en versturen van elektronische facturen. Ondernemers kunnen facturen ook per e-mail versturen als een PDF-document. Voorafgaande toestemming van de inspecteur is niet meer nodig. De eisen ten aanzien van de inhoud van de factuur blijven ongewijzigd.

Elektronisch factureren blijft net als voorheen alleen toegestaan als uw afnemer hiermee akkoord is. Voorheen was u echter verplicht om in uw administratie een bewijs van acceptatie te bewaren. Voortaan wordt ervan uitgegaan dat uw afnemer de elektronische factuur heeft aanvaard als deze uw factuur verwerkt en betaalt.

Facturering van en naar het buitenland
Teruggaaf van buitenlandse omzetbelasting is bij gebruikmaking van elektronisch factureren nog niet mogelijk.
Risico van acceptatie van valse of onjuiste facturen

Bij ontvangst van een elektronische factuur is de controle op de originaliteit en het BTW nummer van uw leverancier van groot belang. Indien u een onjuiste factuur heeft ontvangen, mag u de BTW niet in vooraftrek brengen. Controleer daarom altijd of tenminste de adresgegevens, de bankgegevens en het BTW-nummer van de leverancier overeenkomen met uw eigen gegevens van de leverancier.
Bron: Metaalunie