20 augustus 2009

Conjunctuur blijft slecht

recessieHet conjunctuurbeeld was eind juli ongeveer hetzelfde als eind juni. De werkloosheid nam sterk toe, maar de industriële orders, de uitvoer en de faillissementen deden het wat minder slecht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt diep in de fase van “laagconjunctuur”.

De economie is in het tweede kwartaal van 2009 met 5,1 procent gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2008. De krimp is iets groter dan die in het eerste kwartaal. Het tweede kwartaal telde een werkdag minder dan een jaar eerder. Ten opzichte van het eerste kwartaal kromp de economie met 0,9 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

De stemming van consumenten veranderde van juni op juli niet, de indicator van het consumentenvertrouwen bleef staan op -24. Ook de stemming onder producenten in de industrie bleef vrijwel onveranderd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -14,8, tegen -15,0 in juni. De stemming is na een dieptepunt in februari geleidelijk verbeterd, maar nog altijd negatief. De ondernemers in de zakelijke dienstverlening bleven somber.

De kapitaalmarktrente bedroeg in juli 3,8 procent. Dit was 0,2 procentpunt minder dan in juni. De inflatie kwam in juli uit op 0,2 procent, tegen1,4 procent in juni. De terugval komt vooral door lagere energietarieven. De afzetprijzen van de industrie waren bijna 14 procent lager dan in juni 2008.

In de periode mei – juli 2009 waren gemiddeld 371 duizend personen werkloos. Dit zijn er even veel als in de periode april-juni. Het aantal banen was in het tweede kwartaal 93 duizend lager dan een jaar eerder, een afname van 1,2 procent. Eind juni stonden er 127 duizend vacatures open, 25 duizend minder dan eind maart. Deze daling is kleiner dan in de twee voorgaande kwartalen. Het aantal uitzenduren was in het eerste kwartaal van 2009 fors lager dan in het vierde kwartaal van 2008.
Bron:CBS