De EU moet importheffingen op CO2-arm aluminium verlagen. Dat vind EN+, de Russische energieproductent, tevens belangrijkste aandeelhouder van aluminiumproducent Rusal. Aangezien de EU bijna 500 miljard euro per jaar moet investeren om haar klimaatdoelstellingen te halen is er een enorme kans is om de energietransitie te versnellen door “groen aluminium” te omarmen. Dit vertelt Lord Barker, voormalig Brits minister van energie en nu bestuursvoorzitter van EN+ aan de Financial Times vandaag. EN+ claimt dat Rusals producten koolstofarm zijn omdat de meeste van zijn smelterijen in Rusland met behulp van waterkracht worden aangedreven. Het bedrijf zegt dat de CO2-voetafdruk van zijn productie minder dan een derde is van het industriegemiddelde van 12,3 ton CO2 per ton aluminium, en aanzienlijk lager dan in China, dat de aluminiumindustrie domineert.

Op dit moment zitten er importheffingen op aluminium van buiten de EU. Maar volgens EN+ zou dat niet langer moeten gelden voor koolstofarm materiaal: “Waarom zouden we de Europese kolencentrales uitschakelen als de eindproducten die we kopen met kolen worden geproduceerd? Deze invoer, die veel vervuiling veroorzaakt, gaat naar fabrikanten in de EU, die van allerlei ‘groene’ producten maken, van kleine elektrische auto’s tot vliegtuigen.”