De export van Nederlands staal en ijzer naar het Verenigd Koninkrijk is met 1,9 procent gedaald ten opzichte van 2019. Ten opzichte van 2015 is de export zelfs gedaald met 4,8 procent.

Van de acht grootste exportcategorieën in 2015 is het exportaandeel van ijzer en staal het sterkst afgenomen, stelt het CBS. Vijf jaar geleden was dit aandeel ruim 9 procent. Daarmee was het Verenigd Koninkrijk de tweede exportbestemming voor deze producten. Nu staat het Verenigd Koninkrijk met de export van in Nederland vervaardigd ijzer en staal op plaats acht met een aandeel van ruim 4 procent.

In de periode januari tot en met augustus van dit jaar was het Nederlandse aandeel in de export vanuit de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk 17 procent. Inclusief wederuitvoer en doorvoer exporteerde Nederland voor ruim 28 miljard euro goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Vijf jaar geleden was de export naar het Verenigd Koninkrijk met bijna 32 miljard euro 10 procent hoger. Tegelijkertijd daalde de export van Duitsland, binnen de Europese Unie de belangrijkste exporteur naar het Verenigd Koninkrijk, met ruim een kwart tot 42 miljard euro.

De exportkrimp van Nederland ligt duidelijk onder het EU-gemiddelde van 17 procent. De waarde van het Britse pond was in januari-augustus 2020 met 21 procent afgenomen ten opzichte van hetzelfde tijdvak van 2015. Hierdoor werden goederen uit de eurozone duurder voor klanten uit het Verenigd Koninkrijk.

Bron: CBS, Eurostat