PME hoeft de pensioenen in 2021 niet te verlagen. Doordat de actuele dekkingsgraad van het fonds in het vierde kwartaal van 2020 van 93,7% naar 97,2% steeg, is de dreiging van pensioenverlaging voor dit jaar afgewend. PME behaalde over het gehele jaar een rendement van 10,6% op de beleggingen. Het fonds sloot 2020 af op een iets lagere dekkingsgraad dan de 98,9% waarmee het jaar werd gestart.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur, stelt in een persbericht van PME: “Het jaar 2020 was – met name vanwege de wereldwijde coronasituatie – een moeilijk jaar, ook voor veel bedrijven en hun medewerkers in de metaalsector. We zijn dan ook blij dat er dit jaar geen noodzaak is om de pensioenen te verlagen. Ondanks de instabiele economische situatie en onrust op de financiële markten, is er een positief rendement gerealiseerd op de beleggingen van ruim 10%. De dekkingsgraad was aan het eind van het jaar met 97,2% ruim boven de voor dit jaar gestelde ondergrens van 90%. Dat betekent dat PME de pensioenen in 2021 niet hoeft te verlagen. Dat is een opluchting voor de deelnemers én voor het bestuur.

Vooruitkijkend naar de komende jaren, op weg naar de introductie van het nieuwe stelsel, zien wij extra uitdagingen. Afgaande op onze eigen berekeningen, en die van andere grote fondsen, blijft de kans op een verlaging de komende jaren zeker bestaan. Zo heeft alleen de nieuwe UFR voor ons al een negatieve impact op onze dekkingsgraad van in totaal ongeveer 6%-punt, verdeeld over 4 jaar. Ook de premiedekkingsgraad vraagt onze volle aandacht.

De aandelenmarkt is dit jaar positief van start gegaan, maar we moeten rekening houden met grote schommelingen in de komende jaren, het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht. Wij vinden het daarom belangrijk dat wij in onze eigen uitingen, maar dat ook in politieke uitingen, aandacht is voor eerlijk verwachtingsmanagement.”

Groot verloop dekkingsgraad
In maart van 2020 zakte de dekkingsgraad tijdelijk tot onder de 90%. Door de coronapandemie was de economie in een aantal sectoren tot stilstand gekomen, daalden de aandelenkoersen en daalde de rente verder. In de maanden erna lieten met name de aandelenmarkten herstel zien, waardoor de dekkingsgraad uiteindelijk weer is gestegen naar 97,2% aan het einde van het jaar.

Vermogen en verplichtingen gestegen
Het totaal vermogen van het fonds nam in het vierde kwartaal van 2020 toe van € 58,0 miljard tot € 61,4 miljard. Deze stijging komt voornamelijk door de positieve rendementen van de beleggingen in aandelen. De beleggingen in onroerend goed, hoogrentende waarden en de alternatieve beleggingen van het fonds kenden ook een positief rendement. De vastrentende waarden stegen in waarde als gevolg van de gedaalde marktrente. Tegenover deze waardestijging van de vastrentende waarden door de rentedaling, staat de stijging van de waarde van de verplichtingen. Deze namen toe van € 61,9 miljard naar € 63,1 miljard.

Bekijk alle kerncijfers van PME hier.