De verkiezingsuitslag moet snel leiden tot de vorming van een kabinet dat met evenwichtig beleid stap voor stap de grote uitdagingen die Nederland kent, oppakt. Dit zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid Koninklijke Metaalunie, in een reactie op de voorlopige uitslag van de verkiezingen.
De uitdagingen waarmee dat nieuwe kabinet te maken krijgt, zijn niet mals volgens Kleiboer. “Het zoeken naar een goede balans tussen het hier en nu en de toekomst is een lastige opgave. De economie moet weer op gang komen, mkb-bedrijven moeten de ruimte krijgen om weer te investeren en te herstellen van het afgelopen jaar, dus is lastenverzwaring uit den boze.”

Kleiboer vindt het van belang dat een nieuw kabinet ervoor zorgt dat ondernemen weer leuk wordt: “Dat vergroot de ondernemerskracht en dus het verdienvermogen van de economie. Dat hebben we nodig om te herstellen van deze pandemie. Als je ervoor kiest de economie een boost te geven, moet je juist bedrijven ruimte geven om te investeren. Zowel financiële als fysieke ruimte, maar ook qua regelgeving.”

Niet alleen investeren bedrijven in innovaties waarmee ze hun marktpositie wereldwijd verstevigen. Het zijn ook investeringen in werkgelegenheid, in duurzaamheid en in technisch onderwijs, waarin bedrijven steeds nadrukkelijker participeren. Kleiboer: “Mkb- maakbedrijven dragen op die manier bij aan het welzijn van onze samenleving, de groei van onze economie en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Nu de verkiezingsretoriek achter ons ligt, is het tijd dat een nieuw kabinet keuzes durft te maken die de mkb-maakindustrie, ondersteunen en stimuleren”.