In de maand augustus is er sprake van een groeivertraging in de Nederlandse industrie. De inkoopmanagersindex van de NEVI daalde van 54,5 in juli naar 52,6 in augustus. De index voor zowel nieuwe orders (48,7) als export (46) zijn onder de 50 gekomen waardoor de inkopers in de industrie een absolute daling van het aantal nieuwe orders in de komende drie maanden verwachten. De industrie heeft op dit moment te kampen met een terugvallende vraag vanuit Duitsland, China en Rusland, maar ook in Nederland worden nieuwbouwprojecten en uitbreidingsinvesteringen uitgesteld. Oorzaak hiervan zijn de hoge prijzen en de angst voor een recessie. 

Afnemende vraag is positief voor de ‘rust’ in fabrieken

Ondanks de volumedaling als gevolg van de lagere vraag blijft de 12-maands verwachting voor de industriële productie met een index van 64,2 positief. Het lijkt erop dat industriële ondernemers in staat zijn om de hoge grondstofprijzen door te berekenen door de grote toegevoegde waarde die gecreëerd wordt en de klantspecifieke oplossingen van de producten. De tijdelijke dip in de vraag bij de industrie zorgt ervoor dat ondernemingen de tijd krijgen om op adem te komen en het noodzakelijke onderhoud te plegen aan productiemachines. Positief is bovendien dat industrie nog steeds veel personeel blijft aannemen.