metanetTijdens de Internationale Bouwbeurs in Utrecht vond de lancering van Metanet plaats. De website Metanet is het fysieke en virtuele netwerk van acht organisaties in de metaalsector. Het internetportal gaat kennis over metaaltoepassingen uit uiteenlopende bronnen gemakkelijk toegankelijk maken voor de bouw, het onderwijs en de wetenschap.

De organisaties die deelnemen aan Metanet zijn: Aluminium Centrum, Bouwen met Staal, Federatie Dunne Plaat, Koninklijke Metaalunie, Nederlands Instituut voor Lastechniek, Nederlands Normalisatie Instituut, Stichting Doelmatig Verzinken en Vereniging van Oppervlaktetechnieken voor Materialen.