ingNa een onstuimig begin van het jaar komt de industrie geleidelijk in rustiger vaarwater. De stemming onder producenten klaart iets op, de wereldhandel stabiliseert en grondstofprijzen zijn weer gestegen. Een vertraging van de krimp is het welkome gevolg. In 2010 zal een aantrekkende export het herstel inluiden, maar een terugkeer naar het productieniveau van een jaar geleden laat nog lang op zich wachten. Door inkrimping van het personeelsbestand gaan in 2009 en 2010 bij elkaar circa 100.000 industriële banen verloren. Dit stelt het ING Economisch Bureau in een vandaag verschenen rapport.

Voor de Nederlandse industrie is het nog steeds ‘alle hens aan dek’. Vraaguitval leidt dit jaar tot de grootste productiedaling in naoorlogse jaren. Als gevolg van de ingezakte wereldhandel doen exporteurs momenteel de minst goede zaken. De verschillen tussen branches zijn echter groot. Producenten van investeringsgoederen en halffabrikaten hebben de activiteit het sterkst zien dalen, terwijl de machines bij fabrikanten van niet-duurzame consumentengoederen nog volop draaien. Bij een lage bezetting schuiven fabrikanten de vernieuwing van het machinepark massaal op de lange baan. Dit jaar moet dan ook met een industriële investeringsdaling van circa 20 procent rekening worden gehouden.

Ergste productiekrimp achter de rug
Na een aantal maanden van recorddalingen zijn producenten weer wat minder somber gestemd. Zij hebben het verloren vertrouwen echter nog niet herwonnen. Ondernemers putten vooral moed uit het succesvol terugbrengen van het aantal goederen dat zij op voorraad houden. Dit maakt hen wat minder negatief over de verwachte productie in het komende kwartaal, maar aan een verdere teruggang van de industriële activiteit valt het komende kwartaal niet te ontkomen. Desondanks is een toenemend aantal lichtpuntjes zichtbaar. Zo vormt de stijging van grondstoffenprijzen een indicatie van een wereldwijd afnemende productiekrimp. Hoewel de export in het eerste kwartaal met 14 procent een niet eerder vertoonde duikvlucht heeft gemaakt en de belangrijkste exportmarkten voorlopig zwak blijven, begint een stabilisatie van de wereldhandel zichtbaar te worden.

100.000 industriebanen verloren
Over het gehele jaar verwacht ING een krimp van de industriële productie van 12 procent. Begin 2010 brengt elk kwartaal weer een beperkte productiegroei ten opzichte van de voorgaande periode. Omdat het herstel zeer geleidelijk gaat, zal de het productieniveau over geheel 2010 afgezet tegen het gemiddelde niveau van 2009 nog een lichte krimp laten zien. De structurele afname van het aantal industriële banen wordt door de economische recessie versterkt. In totaal gaan er dit en volgend jaar ongeveer 100.000 industriebanen verloren. Gezien de ernst van de huidige crisis noemt ING het zeer aannemelijk dat de nasleep ervan de groei voor langere tijd onderdrukt. ING voorspelt dat het productieniveau de komende 5 jaar niet meer het hoogtepunt van najaar 2007 zal halen.
Lees het volledige verslag hier.
Bron:Metaalnieuws