barometer-metaalunieOndernemers uit het mkb-metaal hebben tijdens het Politiek Forum 2009 van de Koninklijke Metaalunie, dat afgelopen vrijdag in Arnhem plaatsvond, pittige discussies gevoerd met Tweede Kamerleden van oppositie- en regeringspartijen. Kredietverstrekking door banken, regeldruk, innovatie en onderwijs waren onderwerpen van de door Jan Medendorp geleide Forumdiscussies, waarbij van links naar rechts de vonken door Musis Sacrum vlogen.

De vraag of banken nu wel of niet voor ondernemers de geldkraan hebben dichtgedraaid, dreigde een nietes/welles discussie te worden tussen de politici Fred Teeven (VVD), Pauline Smeets (PvdA), Elly Blanksma (CDA) en Sharon Gesthuizen (SP) onderling en de ondernemers uit de zaal. “Emotie en ratio moeten gescheiden blijven”, trachtte Pauline Smeets (PvdA) de impasse te doorbreken. In de zaal bleken echter genoeg ondernemers te zijn die voorbeelden konden geven van banken die in de kern gezonde bedrijven veel langer op krediet laten wachten dan voorheen of helemaal geen krediet meer verstrekken. “We hebben al een jaar geleden geconstateerd dat er een probleem is”, verzuchtte Sharon Gesthuizen (SP) dan ook. Over één ding waren Tweede Kamerleden en ondernemers het wel eens: het duurt te lang voordat er iets gebeurt en er moet een bemiddelaar komen die de kwestie vlot gaat trekken.

Bureaucratisch monster
Ook over het onderwerp regeldruk liepen de meningen uiteen. Fred Teeven (VVD) beschreef de huidige regelgeving als een ‘bureaucratisch monster’ maar bekende zelf ook schuld: “Onder Paars is het ook niet gelukt dit monster een kopje kleiner te maken. Maar we moeten in ieder geval ophouden met een kopje op Brusselse regels te zetten.” Over het algemeen bestond er onder de vier Tweede Kamerleden veel begrip voor de problematiek waar mkb-metaalondernemers mee kampen. Dit werd het best verwoord door Elly Blanksma (CDA): “We moeten de handen ineen slaan: politici en ondernemers. Ik hoop dat ondernemers ons vertellen wat zij nodig achten om problemen als bureaucratie aan te pakken.”

Werkbezoek
Het Politiek Forum 2009 werd dit jaar vooraf gegaan door een werkbezoek van de Tweede Kamerleden aan het Arnhemse bedrijf MTSA. MTSA Technopower is een innovatief bedrijf, dat veelal grotere klanten (nationaal en internationaal) innovatieve totaaloplossingen biedt. MTSA Technopower ontwerpt, bouwt en onderhoudt klantspecifieke apparaten, installaties en speciaal machines. In het kader van innovatie pleitte directeur Van Veggel voor kortere doorlooptijden bij de aanvraag van innovatiesubsidies en het achteraf concretiseren van de aanvraag. Kamerleden zegden toe hier concreet naar te kijken.

terke debatopstelling tijdens Politiek Forum: vlnr Sharon Gesthuizen (SP), Elly Blanksma (CDA), Pauline Smeets (PvdA), Fred Teeven (VVD) en Hans Sluiter, Districtsvoorzitter Gelre van de Koninklijke Metaalunie.

sterke debatopstelling tijdens Politiek Forum: vlnr Sharon Gesthuizen (SP), Elly Blanksma (CDA), Pauline Smeets (PvdA), Fred Teeven (VVD) en Hans Sluiter, Districtsvoorzitter Gelre van de Koninklijke Metaalunie.

Bron:Metaalunie