conjunctuurHet conjunctuurbeeld was eind november beter dan eind oktober. Dit komt vooral door het lichte herstel van de economie en doordat het aantal faillissementen verder is afgenomen. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt minder diep in de fase van “laagconjunctuur” en gaat gestaag richting “herstelfase”. Alle indicatoren presteren nog wel onder hun langjarig gemiddelde.

De economie kromp in het derde kwartaal van 2009 met 3,7 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De krimp is daarmee minder groot dan die in de eerste twee kwartalen van 2009. Vergeleken met het voorafgaande kwartaal groeide de economie in het derde kwartaal met 0,4 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. De toename volgt op vier kwartalen waarin de kwartaal-op-kwartaalgroei negatief was.

Het consumentenvertrouwen steeg van -19 in oktober naar -14 in november. Hiermee zette de opgaande lijn door. Ook de stemming onder ondernemers in de industrie verbeterde. De ondernemers in de zakelijke dienstverlening waren iets minder optimistisch over de toekomstige omzet dan in oktober.

De kapitaalmarktrente kwam in november uit op 3,5 procent. Dit is even hoog als een maand eerder. De inflatie klom in oktober verder omhoog naar 0,7 procent. De afzetprijzen van de industrie waren bijna 9 procent lager dan in oktober 2008.

In de periode augustus – oktober waren gemiddeld 403 duizend personen werkloos. Dit zijn er 4 duizend meer dan in de vorige driemaandsperiode. Het aantal banen was in het derde kwartaal 143 duizend lager dan een jaar eerder. De daling van het aantal uitzenduren is afgevlakt. Er stonden eind september 128 duizend vacatures open. Dit zijn er vrijwel evenveel als eind juni.
Bron:CBS