De Ministerraad heeft er op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om de meldingsplicht voor gedwongen ontslagen uit te breiden.

Als gevolg van deze wijziging van de Wet melding collectief ontslag zal een werkgever bij een voorgenomen ontslag van twintig of meer werknemers dit moeten melden bij de belanghebbende vakbonden, ongeacht de route die men kiest voor de ontslagprocedure.

Wederzijds goedkeuren
Op dit moment geldt deze meldingsplicht alleen als de arbeidsovereenkomst via het UWV of de kantonrechter wordt beƫindigd. Wanneer een dienstverband stopt met wederzijds goedvinden, valt dat straks ook onder de meldingsplicht.

De Ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer

Bron: FME