De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in januari ruim 7 procent hoger dan in januari 2010. Deze productietoename is zo’n 2 procent groter dan die in de voorgaande drie maanden. De productie lag nog wel iets onder het niveau van voor de economische crisis.

De spreiding over de bedrijfsklassen was aanzienlijk, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met 52 procent was de productietoename het grootst in de transportmiddelenindustrie. De elektrotechnische en machine-industrie leverde ook aanzienlijk meer productie dan in januari 2010. In deze branche bedroeg de toename 21 procent. In de basismetaal- en metaalproductenindustrie en de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie lag de productie 6 respectievelijk 3 procent boven het niveau van januari 2010, in de voedings- en genotmiddelenindustrie 2 procent er onder.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoeneffecten gecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode december 2010 – januari 2011 ruim 2 procent hoger dan die in oktober – november 2010.

Bron:Vraag en Aanbod