De Arbeidsinspectie heeft aangekondigd op korte termijn 900 metaalbedrijven te gaan bezoeken. Het gaat vooral om bedrijven die de afgelopen vijf jaar niet zijn bezocht. Daarnaast zullen de controles zich richten op bedrijven waar de afgelopen jaren veel overtredingen zijn geconstateerd.

De Arbeidsinspectie zal de bezoeken niet vooraf aankondigen. Onderwerpen waar de Inspectie in het bijzonder op zal letten zijn: blootstelling aan lasrook en machineveiligheid.

FME heeft daarnaast geconstateerd dat de Arbeidsinspectie bovendien de risico’s van het vrijkomen van synthetische nanodeeltjes inventariseert. Ook daarvoor kan uw bedrijf worden bezocht.

5xbeter
FME werkt samen met de sociale partners aan betere arbeidsomstandigheden. Dat doet zij in het project 5xbeter. Via 5xbeter kunt u ook een gratis verbetercoach inschakelen. Meer informatie over de verbetercoach vindt u op de website van de preventiemedewerker.

Bron:FME