De Arbeidsinspectie stelt voor bedrijven in de metaalindustrie een filmpje beschikbaar met voorbeelden en tips om de veiligheid van medewerkers te bevorderen. De reden is dat de Arbeidsinspectie constateert dat werknemers in deze sector soms nog ongemerkt worden blootgesteld aan veiligheids- en gezondheidsrisico’s.In dit filmpje, dat in samenwerking met de sector zelf is gemaakt, wordt uitgelegd hoe werkgevers veiligheidsrisico’s voor werknemers kunnen verminderen of voorkomen. De Arbeidsinspectie wil zo werkgevers motiveren om te investeren in de veiligheid van hun personeel. Ook wil de Arbeidsinspectie op deze manier stimuleren dat werkgevers en werknemers met elkaar de discussie over veilig werken aangaan.

Werknemers ademen soms ongemerkt gevaarlijke stoffen in. Verder is er niet altijd voldoende aandacht voor het gebruik van beschermende kleding of de rol van bedrijfshulpverleners.

Naast dit filmpje voor de metaalindustrie is er ook een voor de afvalsector gemaakt. Later volgen filmpjes voor andere branches, waaronder de bouw.

Via onderstaande link kunt u het filmpje bekijken:

http://www.arbeidsinspectie.nl/actueel/videos/samenveiligwerkenindemetaalsector.aspx