Sinds begin 2010 stijgt het aantal openstaande vacatures in de metaal, elektro en installatie. Het aantal recente werklozen neemt af. De verkrapping van de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2011 doet zich voornamelijk voor in de metaalberoepen. Tot die conclusie komt kennis- en adviescentrum Kenteq na verdere analyse op basis van de krapte-indicator van UWV Werkbedrijf.
De tendens van een toenemend tekort aan technische vakmensen werd in het vierde kwartaal van 2010 even onderbroken. De krapte aan personeel komt echter nog lang niet in de buurt van het niveau van voor de kredietcrisis. In tegenstelling tot de metaal verandert er in het eerste kwartaal van 2011 weinig in de installatieberoepen.

Kenteq heeft de gegevens van UWV Werkbedrijf over de verhouding tussen de openstaande vacatures en het aantal werklozen dat korter dan zes maanden staat ingeschreven vertaald naar de technische sector. Uit de detailgegevens heeft Kenteq een selectie voor de technische beroepen gemaakt, deze gegevens gegroepeerd en vervolgens de krapte-indicator herberekend.

Vanwege de economische crisis vindt Kenteq het van groot belang om de ontwikkeling van de arbeidsmarkt op de voet te volgen. Omdat de UWV-gegevens maandelijks verschijnen, is de ontwikkeling op de arbeidsmarkt nauwkeurig na te gaan.
Bron:Cobouw