Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, heeft deze week de Routekaart van de basismetaalindustrie en de metaalgieterijen in ontvangst genomen. Deze Routekaart is het concrete stappenplan waarmee deze ondernemingen, verenigd in de VNMI en AVNeG, zorgen dat zij in 2030 vijftig procent energiezuiniger kunnen produceren. Atsma: “Deze Routekaart illustreert dat energiebesparing vooral ook een zaak is van bedrijven zelf. Dit ambitieuze initiatief van deze sector om in 25 jaar tijd maar liefst 50 procent energie-efficiency te realiseren verdient een groot compliment. Een goed voorbeeld dat wat mij betreft navolging verdient door andere sectoren. Waarbij we als rijk vooral de voorwaarden willen creëren, zodat bedrijven zelf de uitdaging aan kunnen gaan om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan CO-2 reductie.”

“De overhandiging aan de staatssecretaris markeert de inspanningen en innovatieve kracht van de basismetaalindustrie en de metaalgieterijen om de CO2-footprint en de duurzaamheid van de Nederlandse metaalindustrie sterk te verbeteren”, zegt Wim Hamers, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI). “De beoogde impact van de Routekaart is te vergelijken met het uit bedrijf nemen van drie elektriciteitscentrales.” De Routekaart laat zien welke stappen de metaalsector wil nemen om tegemoet te komen aan specifieke prestatie-eisen van belangrijke afzetmarkten zoals de automotivesector. Technische innovatie leidt bijvoorbeeld tot lichter staal, waarmee vervolgens energiezuiniger auto’s kunnen worden ontwikkeld. De Routekaart besteedt ook veel aandacht aan schrootstromen. Metaal biedt de mogelijkheid tot oneindig hergebruik, mits afvalstromen goed gescheiden teruggevoerd worden. “De plannen van de VNMI- en AVNeG-lidbedrijven passen precies binnen het beleid van de staatssecretaris om de verantwoordelijkheid voor een beter milieu meer bij de bedrijven zelf te leggen”, aldus Bert Duit, voorzitter van de Algemene Vereniging Nederlandse Gieterijen (AVNeG).

Over VNMI en AVNeG

De Verenigde Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) en de Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) vertegenwoordigen de Nederlandse metallurgische industrie en de Nederlandse gieterijen. Zij bestaan uit bedrijven die metalen (staal, ijzer, aluminium, zink, tin, koper en lood) in primaire of secundaire vorm produceren en bedrijven die de eerste bewerking van deze metalen uitvoeren. De bedrijven in de metallurgische industrie en de gieterijen vertegenwoordigen in Nederland circa 42.000 voltijdsbanen (direct/indirect) en EUR 4,4 miljard toegevoegde waarde (Ecorys/CBS). De VNMI en AVNeG participeren beide in de Meerjarenafspraken (MJA) tussen overheid en industrie, die tot doel hebben energie-efficiëntie te stimuleren. Vanuit deze Meerjarenafspraken is, met ondersteuning van het ministerie van EL&I via Agentschap NL, deze Routekaart mogelijk gemaakt.

Over het MJA-programma

In Nederland hebben de overheid en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het effectief en efficiënt inzetten van energie. Die afspraken zijn vastgelegd in meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3 en MEE) en richten zich vooral op energie-intensieve sectoren (circa 1.200 bedrijven). Het resultaat: de energie-efficiency verbeterde sinds 1992 jaarlijks gemiddeld met twee procent. Het MJA-programma ondersteunt daarbij. Wie deelneemt aan de meerjarenafspraken, kan gerichte hulp ontvangen. De MJA-adviseurs ondersteunen bij het opstarten, aanjagen, voorlichten, begeleiden, adviseren, faciliteren van kennisnetwerken en (deels) financieren van projecten rond energiebesparing. Het MJA-programma wordt uitgevoerd door Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.