Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink wordt per 15 november aanstaande de nieuwe voorzitter/algemeen directeur van FME. Het bestuur van de Vereniging FME-CWM heeft vandaag besloten de ondernemend politica als opvolger voor Jan Kamminga voor te dragen aan de Algemene Ledenvergadering, die op 14 november formeel beslist over haar benoeming.

Ineke Dezentjé Hamming (56) heeft een grote staat van dienst op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. De afgelopen acht jaar was zij lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Zij beheerde onder andere de portefeuilles belastingen, pensioenen, export en handelspolitiek. Daarvoor was zij 25 jaar werkzaam in het bedrijfsleven, onder meer als Algemeen Directeur bij het Rotterdam Port Promotion Council en bij Van Leeuwen Buizen Groep. Ook is zij onder andere commissaris van Zeeland Seaports.

Dezentjé: “Ik zie er enorm naar uit mij in te zetten voor de Nederlandse industrie die naar ik verwacht gezichtsbepalend zal zijn voor de innovatiekracht en daarmee de economische positie van Nederland. Veel van mijn werkervaring uit het verleden komt samen in deze functie. Ik voel mij vereerd dat FME mij de juiste persoon acht om dit de komende jaren op mij te nemen.”