De stemming onder ondernemers in de industrie is in september verbeterd. Het producentenvertrouwen steeg van -3,3 in augustus naar -0,5 in september. In de voorgaande vijf maanden nam het producentenvertrouwen nog af.

De industrie behaalde in juli 13 procent meer omzet dan een jaar eerder. In juni bedroeg de groei 9 procent. Juli had in 2011 een werkdag minder dan in 2010. Het negatieve effect op de omzetontwikkeling wordt geraamd op ongeveer 3 procent. De door de industrie verkochte producten waren 10 procent duurder dan een jaar eerder. De gemiddelde dagproductie was in juli 3 procent hoger dan in juli 2010. Daarmee is de productiegroei een fractie groter dan in juni. In alle branches van de industrie was er in juli sprake van een toename.

In het tweede kwartaal van 2011 groeide de Nederlandse economie met 1,6 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Sterkste omzettoename in elektrotechnische en machine-industrie

De toename van de omzet was met 25 procent het grootst bij de elektrotechnische en machine-industrie. In de aardolie-, chemische, rubber- en kunstofproductenindustrie kan de toename van de omzet (+ 20 procent) vrijwel geheel worden toegeschreven aan prijsstijgingen. Met 9 procent was ook de omzetgroei in de basismetaal- en metaalproductenindustrie groot. In deze branche namen niet alleen de prijzen, maar ook het volume toe.

In juli werd op buitenlandse markten 17 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder en op de binnenlandse markt 9 procent meer. De toename van de in het buitenland gerealiseerde omzet is al meer dan anderhalf jaar groter dan die van de omzet in eigen land.

Productiegroei in alle branches van de industrie

Met 23 procent nam de productie het meest toe in de transportmiddelenindustrie. Ook in de elektrotechnische en machine-industrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie groeide de productie ten opzichte van een jaar eerder. Met 8 respectievelijk 5 procent was de groei in deze branches wel veel kleiner dan die in de transportmiddelenindustrie. De voedings- en genotmiddelenindustrie produceerde 1 procent meer en de productie van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was een fractie groter dan een jaar eerder.

Ondernemers veel minder pessimistisch over orderpositie

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, de verwachte productie in de komende drie maanden en het oordeel over de voorraden gereed product.

Zowel het oordeel over de orderpositie als dat over de voorraden verbeterde flink. Ook over de verwachte productie in de komende drie maanden waren de ondernemers minder somber dan in augustus.

Over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche waren de ondernemers pessimistischer dan voorgaande maand. De index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) was in september met 102,2 iets lager dan in augustus.

Toename voorraden weer groter

De ondernemers in de industrie hielden in juli bijna 12 procent meer voorraad gereed product aan dan in juli 2010. De toename was groter dan in de voorgaande maanden. In mei en juni werd er 10 procent meer voorraad aangehouden dan een jaar eerder. De index van de voorraden gereed product (2005=100) kwam in juli uit op 107,0 tegen 106,3 in juni.

Bruto toegevoegde waarde industrie neemt toe

De economische groei van 1,6 procent in het tweede kwartaal van 2011 ten opzichte van een jaar eerder is veel kleiner dan de groei van 2,8 procent in het eerste kwartaal. Ten opzichte van het eerste kwartaal nam het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal met 0,2 procent toe. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

De goederenproducenten leverden 1,7 procent meer productie dan een jaar eerder. Met circa 4 procent was de groei het grootst in de bouwnijverheid en de industrie. Bij de commerciële dienstverleners bedroeg de toename 2,2 procent en bij de overheid en de zorg 1,6 procent.

De investeringen namen met 4,8 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee was de investeringsgroei een stuk kleiner dan een kwartaal eerder, toen de groei nog 10,1 procent bedroeg. Met name bij de investeringen in bouwwerken was de toename veel minder groot dan in het eerste kwartaal, toen de bouwnijverheid profiteerde van het zachte weer.

Huishoudens consumeerden 0,6 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2010. De huishoudens besteedden iets meer aan diensten en duurzame goederen, maar daar tegenover stonden een lager gasverbruik en een afname van de bestedingen aan voedings-en genotmiddelen. De overheidsconsumptie was 0,6 procent hoger dan een jaar eerder.

De uitvoer groeide met 5,3 procent en de invoer met 4,4 procent. Daarmee was zowel de toename van de uitvoer als die van de invoer kleiner dan in het eerste kwartaal.

De Industrieradar toont in september een minder gunstig beeld: 4 van de 6 indicatoren zijn achteruitgegaan ten opzichte van een maand eerder. Alleen de export en de consumptie hebben zich licht verbeterd.
Bron:CBS