Volgens een recent visie rapport van ABN zit het  de metaalbewerkers niet mee. De krimp van de economie in de eurozone in het begin van 2012 heeft een negatief effect op de orders. De productie van de Nederlandse en Duitse machine-industrie, als belangrijke afnemers, stabiliseert zich hooguit dit jaar. Dit betekent dat het nog meer tijd kost voordat het niveau van voor de crisis in 2009 wordt bereikt. De branche moet via verdere efficiencyslagen dit jaar zien door te komen. ABN AMRO vraagt dringend aandacht voor het strikt bewaken van de liquiditeit. Het terugdringen van voorraden kan daartoe een middel zijn. Duurzaam ondernemen wordt steeds meer gemeengoed in de branche. Energiebesparing bij de productieprocessen en de veiligheid en belasting van de medewerkers staan hoog op de agenda. Ook wordt gestreefd naar een reductie van machine-uitval en van materiaalgebruik en -afval. Duurzaam ondernemen levert niet alleen kostenbesparingen op (bijvoorbeeld lagere energiekosten en minder ziekte-uitval), maar kan ook als verkoopinstrument worden gebruikt. Afnemers stellen namelijk steeds hogere eisen aan duurzaam ondernemerschap. ABN AMRO is tot slot van mening dat de kleinschaligheid van de branche tot samenwerking noopt. Hierbij gaat het niet alleen om samenwerking met leveranciers of afnemers, maar ook onderling. Door gebruik te maken van elkaars specialisme en productiecapaciteit kunnen de efficiency en innovatieve kwaliteiten worden verbeterd.

Lees en download hier het pdf rapport.