RabobankVolgens de Rabobank zal het succes van de Technishow en ESEF volgend jaar voor een belangrijk deel afhangen van de situatie in en de investeringsbereid van de metaalproductenindustrie. En die industrie zal volgens de Rabobank in 2016 verder profiteren van de toegenomen investeringsbereidheid bij bedrijven, de exportgroei en de verbeterde bouwconjunctuur. De verwachting is dat de productie dit jaar met circa 2 procent zal toenemen.

Volgens de bank is er nog wel sprake van overcapaciteit, zeker als het gaat om minder complexe metaalbewerkingen. De prijzen zullen daardoor ook in 2016 onder druk staan. De diversiteit in de metaalproductenindustrie is echter groot. Van belang zijn het sentiment in de eindmarkt die bediend wordt en de manier waarop de ondernemer keuzes maakt ten aanzien van zijn productenrange én te bedienen klantenkring.

Op dit moment start Koninklijke Metaalunie met het verzamelen van data voor de Economische Barometer van het MKB-metaal over het vierde kwartaal van 2015. In januari wordt het resultaat bekend gemaakt.

Omzet
Volgens Rabobank komt de omzet in de metaalproductenindustrie in 2015 uit op een groei van circa 1 procent. Voor 2016 verwacht de Rabobank op basis van een verdere verbetering van de conjunctuur en het aantrekken van zowel de export als de bedrijfsinvesteringen een omzetgroei van circa 2 procent. Er zijn grote verschillen in de branche, veelal afhankelijk van welke eindmarkt men bedient. Groei is mogelijk voor bijvoorbeeld toeleveranciers aan de exporterende machinebouw. Ook toeleveranciers aan de bouwsector kunnen voor het eerst sinds jaren profiteren van licht herstel in de utiliteitsbouw door hogere investeringen.

Bedrijf en markt
Een belangrijk deel van de bedrijven is toeleverancier aan bedrijven hoger in de keten. Zij nemen veelal een positie in als jobber, part-, proces- of systemsupplier. Dit betekent dat zij als toeleverancier afhankelijk zijn van de gang van zaken in andere branches. Een groot deel van de toelevering is naar conjunctuurgevoelige sectoren als de bouw, de machine-industrie en de auto-industrie. Daardoor is deze sector ook conjunctuurgevoelig. De markt heeft zich ontwikkeld tot een kopersmarkt, waarbij de scherpe concurrentie een sterke invloed heeft op de prijzen. Prijsverhogingen op de inkoopmarkt kunnen dan vaak niet volledig en ook niet direct worden doorberekend aan opdrachtgevers. Een belangrijke ontwikkeling is dat de bestelseries steeds kleiner worden. Dit heeft alles te maken met het feit dat de afnemers steeds meer maatwerk moeten leveren, wat dan ook geldt voor hun toeleveranciers. Ook ontwikkelingen als just-in-time-levering leiden tot afname van seriegroottes.

De metaalproductenindustrie merkt heel sterk de effecten van internationalisering. Veel van de afnemers zijn zich strategisch aan het herpositioneren, waarbij ook de productielocatie ter discussie staat. Wanneer deze ondernemingen zich elders vestigen, moeten ook de toeleveranciers zich meer internationaliseren.

Kansen middellange termijn
De snelle ontwikkeling in technologieën vraagt om een nieuwe blik op het verdienmodel. Zo worden intelligente ict-oplossingen in de communicatie met de klant steeds vaker toegepast. Ook het ontwikkelen en vermarkten van specifieke kennis is cruciaal om (strategisch) toeleverancier te blijven of te worden. Afnemers in business-to-businessmarkten vragen steeds meer meedenk- en ontwikkelingscapaciteit. Wie enkel eenvoudige bewerkingen levert, heeft een minder sterke positie in de keten.

Export naar landen als Duitsland en België is kansrijk, doordat ook in deze landen steeds meer uitbesteed wordt aan toeleveranciers. Export is een enorme uitdaging voor veel MKB-metaalbedrijven in de metaalproductenindustrie; 85 procent van de bedrijven heeft namelijk niet meer dan tien werknemers in dienst. Samenwerking met collega-bedrijven en/of indirecte export via grote(re) Nederlandse afnemers kan dan oplossing bieden.