PME PensioenPremies en kerncijfers 2016 Pensioenfonds van de Metalektro PME
Het bestuur van PME heeft de premies en andere relevante kerncijfers voor 2016 vastgesteld.

Pensioenregeling voor de Techniek
Sinds 1 januari 2015 is de Pensioenregeling voor de Techniek van kracht. Deze regeling geldt tot en met 2019. De premies en kerncijfers zijn op de afspraken in deze regeling gebaseerd.

Premie, franchise en opbouwpercentage ouderdomspensioen
Ook in 2016 is het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen 1,875%; dit is het fiscaal maximale opbouwpercentage. De franchise daalt in 2016 naar € 15.104. De premie voor de verplichte regeling tot aan de salarisgrens bedraagt 23,2%.

Premieverdeling per 1 januari 2016
Van de te betalen premie voor het ouderdomspensioen mag de werkgever maximaal 11,36% bij de werknemer in rekening brengen.

De premie voor het voorwaardelijk extra pensioen komt geheel voor rekening van de werkgever.

Overzicht premies
Per 1 januari 2016 gelden voor de verplichte regeling de volgende premiepercentages.

Overzicht premies

Maximum pensioengevend salaris en franchise
Het maximum pensioengevend salaris (het salaris waarvoor de verplichte regeling geldt) is  voor 2016 vastgesteld op € 70.416.

In 2016 bedraagt de franchise ten behoeve van de premie € 15.104.

Voorwaardelijk extra pensioen (55-min-regeling)
Zoals bekend beziet PME aan het eind van ieder jaar of het voorwaardelijk extra pensioen (VEP) kan worden toegekend aan deelnemers uit een bepaald geboortejaar die aan de voorwaarden voldoen en in het kalenderjaar daarna 61 jaar worden. Het PME-bestuur heeft besloten het voorwaardelijk extra pensioen in te kopen voor deelnemers die zijn geboren in 1955.

Kerngegevens
Hieronder tref je een aantal kerngegevens op een rijtje aan.
Kerngegevens