Binnenvaartschepen vervoerden in 2016 ruim 12,21 miljoen ton metaal en metaalproducten over Nederlandse binnenwateren. Dit is 0,25 procent meer dan in 2015. Dat cijfer is vandaag door het CBS bekend gemaakt. Het cijfer past in het grotere beeld van het totale vervoer per binnenvaartschip. Dat groeide met 1% naar 365 miljoen ton. Op het eerste gezicht geven de statistieken blijk van lichte, maar stabiele groei. Wie echter verder op de cijfers inzoomt ziet grote verschillen tussen beide jaren. Zo nam de afvoer naar het buitenland flink af. Bij afvoer worden goederen in Nederland geladen en in het buitenland gelost. De aanvoer vanuit het buitenland naar een loshaven in Nederland groeide juist sterk.

De totale aanvoer van goederen – gemeten in miljoenen tonnen – per binnenvaartschip naar Nederland is volgens het CBS in 2016 verdubbeld ten opzichte van 2015 van 62 naar 132 miljoen ton. De afvoer daarentegen halveerde ongeveer naar 66 miljoen ton.

Wat betreft metaal- en metaalproducten zijn de verschillen minder extreem tussen beide jaren, maar toch nog steeds opvallend. Zo daalde de afvoer naar het buitenland met ruim 38% van 3,5 miljoen ton naar 2,1 miljoen ton. Omgekeerd steeg de aanvoer vanuit het buitenland met meer dan 55% naar 3,7 miljoen ton. Het CBS geeft in haar berichtgeving geen verklaring voor deze verschillen, maar we hebben het bureau om een reactie gevraagd. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

*update 22:00 uur* bovenstaand blogbericht is gebaseerd op foutieve cijfers van het CBS. Metaalkrant kreeg vanavond een reactie van het CBS dat we een fout hadden ontdekt in de gegevens van het CBS. Morgen zullen we een nieuw blog publiceren met de juiste cijfers.

De reactie van het CBS:

“Dat heeft u goed gezien! In de door u geraadpleegde Statline tabel zijn per abuis de gegevens over de Aanvoer en de Afvoer verwisseld. Er is al een correctie opgesteld en die tabel zal worden aangepast.
Bijgevoegd een link naar de tabel met de correcte cijfers.

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82515NED&D1=0&D2=a&D3=0&D4=0%2c10&D5=8-9&VW=T

 

Foto: Emily Allen