ABN AMRO komt in haar laatste sectorprognose met goed nieuws voor de Nederlandse industrie. De industrie is namelijk aan de betere hand. Vooruitlopend op het economisch herstel in 2021 en 2022 trekken de investeringen en daarmee de vraag naar veel industriële producten aan.

De Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie (Nevi PMI) wijst op krachtig herstel. Over februari 2021 kwam de index uit op 59,6, de hoogste score sinds september 2018. Een score boven de 50 duidt op groei. Vrijwel alle seinen staan op groen, zoals de deelindicatoren voor productie, nieuwe orders en werkgelegenheid. Ook nemen de orderportefeuilles sinds november weer toe en zijn ondernemers optimistisch over de productie over twaalf maanden.
Voornamelijk voor de basismetaalsector en de metaalproductensector is dit goed nieuws. In de onderstaande tabel is te zien dat de volumegroei van deze sectoren rond de 10 procent en 2,5 procent zal liggen.

Toch zijn er risico’s. Veel ondernemingen hebben tijdens de coronacrisis de voorraden verkleind om het vereiste werkkapitaal terug te brengen en zo liquide middelen vrij te spelen. Nu de vraag naar industriële goederen snel toeneemt, ontstaan aan allerlei onderdelen en materialen tekorten. Zo kampt de auto-industrie met een tekort aan chips, dat wordt veroorzaakt doordat autofabrikanten in 2020 te weinig hebben besteld. Ook machinebouwers kampen met een tekort aan onderdelen, zoals printplaten. De deelindicator van de Nevi Inkoopmanagersindex voor levertijden over februari kwam uit op 22,7, de laagste stand ooit gemeten. Een zorgelijk signaal, want een lagere score duidt op langere levertijden. Tegelijkertijd stegen de inkoopprijzen in het hoogste tempo sinds bijna tien jaar, een teken dat de vraag naar grondstoffen en onderdelen zeer groot is. De inkoopprijzen nemen ook toe door de hogere transportkosten als gevolg van de hogere tarieven in de nog altijd ontregelde containervaart. In veel andere landen is het beeld vergelijkbaar. Lees het volledige rapport van ABN AMRO hier.