Over de volle breedte van de industrie is het producentenvertrouwen in juni gedaald, ten opzichte van vorige maand. Maar onder producenten in de metaal – basismetaal én metaalproducten – daalde het vertrouwen het hardst en hebben pessimisten de overhand gekregen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS vandaag.

Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen in de metaal zijn negatief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen dan ondernemers die een toename van de productie voorzien. Ook is het aantal ondernemers dat ontevreden is over de voorraad eindproduct groter dan de helft. Positief punt: het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar.

Producenten textiel, kleding en leer meest positief
De producenten in de textiel-, kleding- en lederindustrie waren in juni het meest optimistisch. In de meeste branches daalde het producentenvertrouwen echter. In de transportmiddelenindustrie hebben net als in de metaalindustrie de pessimisten de overhand.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in juni voor de 10e maand op rij. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in april ruim 3 procent in vergelijking met een jaar eerder.