Het Planbureau voor de Leefomgeving – het nationale instituut dat overheidsbeleid op het gebied van milieu, natuur en ruimte analyseert – heeft deze week een lijvig Engelstalig rapport laten uitkomen waarin staat te lezen hoe de Nederlandse aluminiumindustrie verregaande CO2-reductie kan bereiken. Het rapport is een publicatie van een samenwerkingsproject tussen het planbureau en TNO. Het project heeft onder meer tot doel de industrie te ondersteunen het terugdringen van CO2-uitstoot. Dit rapport beschrijft de huidige situatie van aluminiumproductie in Nederland en de manieren waarop CO2-reductie kan worden bereikt.

Fabrieken van de Nederlandse aluminiumindustrie – in onder meer Delfzijl, Vlissingen en Rotterdam – dragen flink bij aan de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Dat is inherent aan het productieproces van aluminium, waarin grote smeltovens een belangrijke schakel vormen. Volgens de onderzoekers zijn er een aantal opties die de bedrijven tot hun beschikking hebben om in de toekomst een flinke reductie in de uitstoot te kunnen bereiken. Zo kunnen de producenten meer gebruik maken van koolstofneutrale brandstoffen, zoals groen gas of waterstof in de smelt- en anodebakovens. Ook elektrische ovens zijn in de toekomst een optie. Voor de grootste producent – en daarmee ook vervuiler – Andel in Delfzijl zou het gebruik van schrootaluminium in de toekomst een grote besparing kunnen opleveren.

Foto: Aldel Aluminium Delfzijl – Rookuzz