Vorige week bezochten maar liefst 225.000 mensen de Hannover Messe om zich te laten inspireren en bijpraten over nieuwe ontwikkelingen in de industrie. Dat deze beurs ook voor Nederland van groot belang is bleek wel uit het aantal Nederlandse exposanten (140) en bezoekers (6200). Na China leverde ons land daarmee het grootste aandeel buitenlands bezoek op in Hannover. Onder hen waren onder meer minister Henk Kamp en start-up-prins Constantijn. Het centrale thema was ook dit jaar weer industrie 4.0 – oftewel de digitalisering van de industrie en de industriële processen. Daarbij werd meer dan eens de roep gehoord dit thema in Europees verband op te pakken.

Dr. Klaus Mittelbach, CEO van de Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI), merkte op: “Industrie 4.0 is inmiddels overal. De Hannover Messe heeft dit thema van begin af aan op de agenda gezet. We zien nu dat die digitalisering roept om een Europese identiteit. We voelen met zijn allen de druk te bouwen aan een digitale unie.” Mittelbach was niet de eerste die dit thema ter sprake bracht. De beursopening werd verricht door bondskanselier Angela Merkel en haar Poolse ambtsgenoot Szydlo die beiden benadrukten dat Europese samenwerking van het grootste belang is voor de industrie en innovaties daarbinnen.

Verder stond de beurs dit jaar in het teken van de synergie tussen mens en machine. Verschillende bedrijven presenteerden robots die samen kunnen werken met mensen en met elkaar. Deze zogenaamde ‘cobots’ namen een prominente plaats op de beursvloer. Andere thema’s die veel werden besproken en geëxposeerd waren innovaties in het domein van virtual reality (vr) en augmented reality (ar).

Foto: Reinhard Bütikofer