Het aantal failliet verklaarde bedrijven in de industrie, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gedaald. In juni 2020 werden er achttien faillissementen geregistreerd in de industriële sector, in juli waren dat er zeventien. Het aantal faillissementen in juli was het laagste aantal na april 2000, meldt het CBS.

Trend na september 2018 nagenoeg vlak
Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen (exclusief eenmanszaken) fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In mei 2013 piekte het aantal, voor zittingsdagen gecorrigeerd, uitgesproken faillissementen (816). Vervolgens is sprake van een dalende trend tot oktober 2018. Sindsdien is de trend redelijk vlak. In juli 2020 werd met 204 het laagste aantal faillissementen gemeten na april 2000.

Meeste faillissementen in de handel
Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in juli 193 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 39. Dat zijn er 22 minder dan in juni. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in juli de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

Foto: Reinier Sierag