Het coronavirus heeft grote gevolgen gehad voor de producentenprijzen in de Europese Unie. Maar het tij keert: hoewel de pandemie nog steeds een stevige greep op de Europese producentenprijzen heeft, maakte het Europese statistiekbureau Eurostat bekend dat er een flinke verandering plaatsheeft. Vier maanden nadat het coronavirus in Europa werd geconstateerd met haar bijkomende maatregelen, zijn de prijzen in juni 0,7 procent gestegen ten opzichte van mei.

Wie naar de jaarlijkse trend kijkt ziet de gevolgen van de crisis nog wel duidelijk: in juli daalden de producentenprijzen met maar liefst 13 procent ten opzichte van vorig jaar. Tussenproducten werden minder getroffen met een prijsdaling van 2,5 procent, kapitaalgoederen daalden met 1 procent en consumptiegoederen met 1,2 procent. De prijzen van producenten daalden het meest in België, Italië, Spanje en Portugal; de landen die het hardst getroffen werden door de coronacrisis. Duitsland komt inmiddels weer ligt op gang met een daling van 1,6 procent ten opzichte van vorig jaar.

In Malta, Luxemburg en Slovenië werden constante of licht stijgende prijzen geregistreerd. En ook in Nederland werd in juni voor het eerst weer een prijsstijging geregistreerd: de gehele industrie kende een prijsstijging van 1,2 procent.