Elke maand onderzoekt het CBS in allerlei sectoren hoe bedrijven aankijken tegen ontwikkelingen en verwachtingen ten aanzien van omzet, productie, bezettingsgraad, orders, prijsontwikkelingen, voorraden, personeelsomvang en investeringen. Binnen deze zogenaamde COEN Conjuctuurenquête wordt sinds het begin van de coronacrisis ook gevraagd: “Hoe lang verwacht u in de huidige economische situatie de continuïteit van uw bedrijf te kunnen handhaven?” Uit de laatste cijfers blijkt dat de onzekerheid over het voortbestaan bij bedrijven in de metaalproductenindustrie iets is afgenomen.

Het voornaamste wat opvalt in de CBS-cijfers, is dat het aantal ondernemers dat denkt het zeker nog wel een jaar of meer vol te houden is gegroeid. Verder daalt ook het aantal bedrijven dat er geen uitspraak over kan doen. Daarnaast is te zien dat het aantal ondernemers dat het water aan de lippen staat – en denkt het niet meer dan twee maand te rooien – is afgenomen. Of dit laatste komt omdat de perspectieven zijn verbeterd of omdat een aantal van de bedrijven in deze categorie sinds juni reeds failliet is gegaan, valt uit de cijfers niet op te maken.

Aantal metaalproductie-bedrijven dat antwoord op de vraag: “Hoe lang verwacht u in de huidige economische situatie de continuïteit van uw bedrijf te kunnen handhaven?”

juni 2020 september 2020
> 1 jaar 37,60% 44,80%
6-11 maand 13,50% 15,90%
3-5 maand 13,10% 11,40%
tot 2 maand 3,10% 0,90%
niet te zeggen 32,70% 27%

Foto: image_munky / Alan