Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot het verwachtingen in de industrie over de maand juli gepubliceerd. Evenals de vier maanden ervoor was er sprake van een daling. Ten opzichte van de maand juni nam het vertrouwen met 0,9 af. Daarmee is de laagste stand sinds maart 2021 bereikt en is het vertrouwen onder het langjarig gemiddelde van 1,4 gekomen. Oorzaak van de daling komt voor een belangrijk deel door het negatieve sentiment met betrekking tot de orderportefeuille. 

Afnemend vertrouwen voor alle drie de deelindicatoren

Van de drie deelindicatoren die aan de basis ligt van het producentenvertrouwen was vooral de daling in de beoordeling van de orderpositie groot. Desondanks is het aantal ondernemers dat positief is over de orderpositie nog altijd groter dan het aantal ondernemers dat negatief zijn. Ook de score van de deelindicator ‘verwachte bedrijvigheid’ nam af maar ook deze indicator bleef positief. 

Wanneer we kijken naar het vertrouwen van de ondernemers in de basismetaal en metaalproducten dan zien we dat het vertrouwen hier verder is afgenomen van -2,6 in juni naar -4,9 in juli.