Het Staaljournaal van december constateert dat de wereldwijde staalmarkt verschillende trends vertoont met opvallende ontwikkelingen in Azië en Europa.

In Azië heeft China in november een aanzienlijke toename van de staalproductie laten zien, gedreven door een stijging van de prijzen voor warmgewalst rollen staal en een positieve overheidsuitlating over de toekomst van de staalindustrie. De binnenlandse prijs van ijzererts is eveneens gestegen en China heeft de productie van deze grondstof verhoogd om minder afhankelijk te worden van import. Hoewel de vastgoedmarkt in China tekenen van moeilijkheden vertoont, streeft het land ernaar zijn aandeel in de wereldwijde staalmarkt te behouden.

In Europa hebben de staalprijzen een opwaartse trend laten zien, mede door het stilleggen van enkele grote hoogovens en aankondigingen van prijsstijgingen door fabrikanten zoals ArcelorMittal. Europese producenten proberen de prijzen voor warmgewalst staal te verhogen naar €720 per ton voor het eerste kwartaal van 2024, in tegenstelling tot de lagere prijzen van een maand eerder. De Europese Commissie heeft een nieuw sanctiepakket aangenomen, waarmee de import van Russisch staal tot 2028 mogelijk blijft, wat Eurofer als een historische fout beschouwt. De Italiaanse staalproducent Acciaierie d’Italia verkeert in moeilijkheden en gesprekken tussen de aandeelhouder ArcelorMittal en de Italiaanse overheid zijn gaande om de onderneming overeind te houden.

De nieuwe CBAM-maatregelen, gericht op het verminderen van CO2-uitstoot, zorgen voor onduidelijkheid bij staalimporteurs en -distributeurs in Europa. Het CBAM verplicht importeurs vanaf 2026 om per kwartaal te rapporteren over het volume van ingevoerde zendingen en de resulterende CO2-uitstoot, maar er heerst nog veel onzekerheid over de toepassing van deze regels.

Al met al blijft de staalmarkt wereldwijd in beweging, met uitdagingen en kansen in verschillende regio’s.