Werkgeversorganisaties en vakbonden nemen maatregelen tegen de economische neergang in het beroepsgoederenvervoer. Vandaag is het MobiliteitsCentrum Transport van start gegaan. Dit online MobiliteitsCentrum is een gezamenlijk initiatief van de werkgeversorganisaties Transport TLN, KNV en VVT, en de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond. Randstad neemt de dagelijkse uitvoering van het MobiliteitsCentrum op zich.

Gezien de economische ontwikkelingen van de afgelopen maanden hebben werkgevers en werknemers de handen inéén geslagen om de waardevolle medewerkers te behouden voor de transportsector. Een belangrijk middel hierbij is het oprichten van een (tijdelijk) MobiliteitsCentrum. Het MobiliteitsCentrum Transport heeft als doelstelling werkloze vrachtautochauffeurs en kraanmachinisten te helpen bij het vinden van een nieuwe baan in de transportbranche.

De intenties van de sociale partners zijn er op gericht om chauffeurs te behouden voor de transportsector. De afgelopen jaren zijn vele miljoenen geïnvesteerd in het opleiden en aantrekken van nieuwe chauffeurs om in de grote behoefte aan goede werknemers te voorzien. Het zou zeer onwenselijk zijn richting de toekomst om deze werknemers nu kwijt te raken voor de sector. Wanneer de economie zal herstellen hebben we deze chauffeurs weer hard nodig. Voor  het mobiliteitscentrum klik hier.
Bron: BWmagazine