lagere-omzetLeeuwarden – 45 procent van de noordelijke bedrijven heeft in het eerste kwartaal van dit jaar te maken met omzetdalingen. Dit blijkt uit de cijfers die de Kamer van Koophandel Noord (KvK Noord) vanochtend publiceerde. Nog maar 13,5 procent van de bedrijven ziet de omzet stijgen. De Conjunctuur enquête Nederland (COEN), die KvK Noord elk kwartaal onder bedrijven houdt, laat zien dat de economische crisis steeds meer sectoren van de economie raakt.

De situatie van bedrijven in Noord-Nederland is op een paar punten na vergelijkbaar met de rest van het land. Ongeveer 40 procent van de bedrijven heeft tot dusver directe effecten ondervonden van de kredietcrisis en de maatregelen die de banken daartegen hebben genomen. De meest gemaakte opmerking is dat men minder snel krediet kan krijgen (20 tot 25 procent van de bedrijven). In de transportsector noemt 10 procent van de bedrijven dit een serieuze belemmering voor de bedrijfsvoering. In Noord-Nederland is dat zelfs 20 procent.
De export van de industrie, de groothandel en de transportsector daalde in het laatste kwartaal van 2008 fors, maar in Noord-Nederland bleef de krimp van de export in deze sectoren in Noord-Nederland onder het landelijke gemiddelde. Dit beeld stemt overeen met de analyse van de Sociaal-Economische Raad die vrijdag bekend gemaakt werd.
Voor het eerste kwartaal van 2009 verwachten groothandel en transportsector in Noord-Nederland een sterkere terugval van de omzet dan elders in het land. Afnemend consumentenvertrouwen is de belangrijkste oorzaak. Ondernemers reageren door geplande investeringen uit te stellen. Producenten van investeringsgoederen vinden we vooral in de bouwnijverheid en in de metaalnijverheid. De noordelijke metaalsector volgt het landelijke beeld, de noordelijke bouwnijverheid zag omzet meer dalen dan elders. Voor het eerste kwartaal 2009 verwacht 38 procent een daling van de omzet tegenover 19 procent landelijk.
De financiële beperkingen, verminderde export en dalend consumentenvertrouwen veroorzaken alle drie een vermindering van de productie en met enige vertraging een vermindering van de werkgelegenheid. Meer dan een kwart van de bedrijven in het Noorden verwacht krimp in het personeelsbestand. Toch geeft 20 procent van de noordelijke bedrijven in zakelijke dienstverlening aan nog steeds personeel nodig te hebben. Dat is 5 procentpunt meer dan landelijk.
Bron: Friesch Dagblad