fme-gebouwVolgens FME-voorzitter Jan Kamminga is er vanuit de industrie op hoofdlijnen positief gereageerd op de crisisplannen van het kabinet Balkenende, maar zit voor de ondernemers de duivel in de details van de uitwerking. ‘In deze crisis is grote behoefte aan leiderschap. Het is nu aan het kabinet om dat te tonen met een snelle en adequate uitvoering van haar plannen zodat ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen.’
Het pakket aan maatregelen is volgens Kamminga wel heel duidelijk een compromis waarin iedereen zich eigenlijk wel kan vinden. Toch blijft hij kritisch: ‘Helaas ontbreekt een echte visie op de periode na de crisis en hoe nu te handelen om de crisis als een kans te gebruiken. Samenvattend kan gesteld worden dat de maatregelen op zich wel aanspreken, maar niet voldoende kracht hebben om het vertrouwen in de samenleving nu terug te brengen.’

FME constateert tevreden dat er een regeling komt voor deeltijd-WW. Kamminga: ‘We hopen dat minister Donner dit plan nu snel vertaalt naar een adequate regeling die uitgaat van een ruime periode die gemakkelijk toegankelijk is, geen drempels opwerpt en flexibiliteit biedt aan de ondernemer. Behoud van vakbekwaam personeel blijft ook na de huidige crisis van cruciaal belang voor de concurrentiepositie van de technologische industrie.’

Vertraagd innen van btw

Het verbeteren van de liquiditeitspositie van het bedrijfsleven door onder andere het vertraagd innen van de btw is door FME als zeer welkom ontvangen. Positief is ook de aangekondigde verruiming van de WBSO. FME is minder tevreden met het plafond dat aan de WBSO gekoppeld blijft.
Bron:Vraag en Aanbod