faillietTen opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar is het aantal bedrijven dat failliet is verklaard met ruim 32% gestegen van 1721 naar 2278. In vergelijking met dezelfde periode van een jaar geleden zelfs met meer dan 50% (‘08=1501). “Was er eerst alleen nog sprake van een ‘kredietcrisis bij de banken’, nu wordt de recessie ook duidelijk zichtbaar bij de dienstverlenende en producerende bedrijven”, aldus Guus Landheer, directeur van Curatoren.nl.

Het zijn met name de arbeidsintensieve bedrijven waar veel faillissementen vallen. Zo gaan de financiele instellingen aan kop met 286 faillissementen. Maar ook in de bouw (278) en zakelijke adviesbureaus vallen harde klappen (169). Bij de horecabedrijven is zelfs sprake van bijna een verdubbeling (van kw408=83 naar kw109=153). “Bij de grote bedrijven worden de uitzendkrachten, en adviseurs nu veel minder ingehuurd. Hierop kan snel worden bezuinigd”, zegt Guus Landheer.

Opvallend is dat de sterkste stijgingen juist zichtbaar worden bij de kapitaalintensieve bedrijven. In de metaal- en chemische industrie zijn de aantallen verdrievoudigd. Ook in de transportmiddelen-industrie is sprake van ruim twee keer zoveel faillissementen. Voorts zijn het de groothandels die in de problemen komen. “Uit de cijfers van Curatoren.nl blijkt ook dat consumenten langzamerhand de hand op de knip houden. Autodealers hebben daar al twee kwartalen veel last van, maar ook de non-food detailhandel laat nu een sterke stijging zien van het aantal faillissementen.
Bron:Curatoren.nl