rabobank1De prijzen van grondstoffen vertoonden in 2008 een spectaculair verloop. In de eerste jaarhelft klommen ze gestaag op om in de tweede helft met zo’n 40% te dalen. De vraag is wat de grondstofprijzen en in het verlengde de metaalprijzen gaan doen na de huidige economische crisis?

Volgens voorspellingen van sommige markt-onderzoeksbureaus moet het prijsdieptepunt nog komen. Joep Kockmann, global head metals and minerals Trade Commodity Finance bij Rabobank International, denkt daar op dit moment anders over. ”De prijzen van staal en basemetals als aluminium en nikkel hebben de bodem bereikt”.

De meeste staalproducenten opereren nu ver onder of tegen break even. Dat houden ze niet lang vol. Zo creëert de markt vanzelf een bodemprijs (foto’s: Reinold Tomberg).

De metaalprijzen zullen zich dit jaar stabiliseren. Voor 2010 en 2011 zijn de prijzen niet te voorspellen. Daarvoor zijn er momenteel teveel onzekerheden.

Nieuwe piek?
In haar begin 2009 gepubliceerde studie ‘Global Economic  Prospects 2009. Commodities at the Crossroads’ stelt de Wereldbank dat er een einde is gekomen aan de ‘commodity market boom.’ Volgens het instituut is er geen nieuwe piek in de grondstofprijzen te verwachten. Met het oog op de recessie die de wereldeconomie in 2009 treft, verwacht ook Iris op korte termijn niet veel van de grondstofprijzen.

Stijging
Dit onderzoeksinstituut van Rabobank en vermogensbeheerder Robeco, heeft onderzoek gedaan naar schaarste op de grondstoffenmarkt. ”We onderschrijven de conclusies die de Wereldbank maakt voor de langere termijn echter niet”, vertelt beleggingsstrateeg Jeroen Blokland. ”Wanneer een periode van structureel economisch groeiherstel aanbreekt zullen de prijzen van veel grondstoffen en dus ook de metaalprijzen weer gaan stijgen. We verwachten de start van dit herstel in de loop van 2010”.

Bron: sectorstudie ‘Onmisbare schakels in de keten. Verder in metaalgroothandel van de Rabobank’