machineverkoopDe verkoop van machines voor de metaal is in het eerste kwartaal van dit jaar met 67 procent gedaald. De daling bij verspanende machines (-70 procent) is groter dan die bij de niet-verspanende machines (-59 procent). De omzet in gereedschappen is gedaald met 30 procent.

Afbeelding 1 van 1  Dit blijkt uit de verkoop- en orderstatistieken over de eerste drie maanden van 2009 van de sectie VIMAG van de Federatie Productie Technologie (FPT), waarin fabrikanten en leveranciers van machines, (hardmetalen) gereedschappen en software en apparatuur voor meet- en besturingstechniek zijn vertegenwoordigd.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar daalde de orderintake voor gereedschapwerktuigen met 67 procent tot 16,4 miljoen euro (eerste kwartaal 2008: 50,3 miljoen euro). De omzet in gereedschappen bedroeg over de eerste drie maanden van dit jaar 28,3 miljoen euro; 30 procent minder dan de 40,7 miljoen euro over dezelfde periode in het jaar daarvoor. De daling doet zich voor bij verspanende en niet-verspanende gereedschappen, meetgereedschappen en -machines en overige gereedschappen.

De dalende omzet- en ordercijfers zijn een direct gevolg van de economische recessie en verminderde financieringsmogelijkheden voor de Nederlandse metaalindustrie en de daarmee samenhangende vraaguitval. In de barometer ‘afnemerssegmenten’ springen de segmenten Power Generation, Medical en Aerospace er positief uit, hier verwacht een kwart van de leden nog een kleine stijging. In de andere segmenten General Engineering, Automotive, Dies & Moulds en Small Part Machining, verwacht tweederde tot driekwart van de leden een substantiële daling. Aangezien niet met zekerheid aan te geven is wanneer de financieringsmogelijkheden weer worden verruimd en de economie weer aantrekt, kan de sectie VIMAG geen concrete verwachtingen voor de rest van 2009 uitspreken.
De FPT, waarbij de VIMAG is aangesloten, deed dat onlangs wel. De organisatie publiceerde medio mei de resultaten van de eerste FPT-Branche Barometer, waaruit bleek dat de FPT-leden verwachten dat de omzet over het gehele jaar 2009 met 40 procent zal teruglopen.

De sectie VIMAG telt ruim 55 leden die machines voor verspanende en niet-verspanende bewerkingen, (hardmetalen) gereedschappen, software en apparatuur voor meet- en besturings-techniek, fabriceren, importeren en leveren aan de metaalverwerkende industrie in Nederland. De VIMAG-leden vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 1500 fabrikanten
Bron:Metaalnieuws