kredietverzekeringNaar aanleiding van het intrekken van limieten door kredietverzekeraars is door de staat en de kredietverzekeraars het zogeheten ‘top-up model’ ontwikkeld. Kerngedachte van dit model is dat als een kredietverzekeraar een limiet gedeeltelijk intrekt, er een aanvullende verzekering afgesloten kan worden bij de staat. Om in aanmerking te komen voor de regeling, moeten bedrijven zich bij hun eigen kredietverzekeraar melden en aangeven dat ze voor de regeling in aanmerking willen komen.

Kenmerken top-up model
– Uitgangspunt is een maximale verdubbeling van de limiet die de kredietverzekeraar nog bereid is te verzekeren, tot 100 procent van de oorspronkelijke limiet.
– De premie is 1,5 procent over de aanvullende limiet per drie maanden.
– De regeling is alleen van toepassing op omzetpolissen en niet op één transactiepolissen.
– De regeling geldt vanaf 1 juli en is met terugwerkende kracht van toepassing op limieten die eerder zijn verlaagd.
– De regeling geldt ook voor nieuwe limieten. Indien de afgegeven limiet lager is dan de aangevraagde limiet, kan die worden verhoogd.
– De Nederlandse regeling voorziet in de dekking voor zowel binnenlandse als buitenlandse debiteuren. Voor dekking in EU/OESO zijn verklaringen van exporteurs nodig. Mocht uw het land van uw buitenlandse debiteur niet onder de regeling vallen, meldt u zich dan bij FME.

Commentaar FME
FME is blij dat de ministeries van Financiën en Economische Zaken actief zoeken naar oplossingen voor de problematiek rond kredietverzekeringen, maar vindt de top-up regeling te beperkt. Naar verwachting kan slechts een beperkt aantal bedrijven gebruik maken van de nieuwe regeling. De premies zijn relatief hoog en de regeling biedt geen oplossing voor limieten die door de verzekeraar op nul zijn gezet. Sinds het uitbreken van de kredietcrisis zijn kredietverzekeraars terughoudender geworden en hebben de limieten op duizenden bedrijven op nul gesteld.

FME voorzitter Jan Kamminga: “We benadrukken daarom dat kredietverzekeraars zorgvuldig te werk moeten gaan bij de beoordeling van bedrijven. De gesprekken met de kredietverzekeraars van de afgelopen maanden hebben geleid tot het vastleggen van een aantal werkafspraken in een gemeenschappelijke verklaring tussen werkgevers en kredietverzekeraars.”

Al sinds eind vorig jaar krijgt FME regelmatig klachten van bedrijven over ingetrokken limieten. Kredietverzekering zorgt voor een soepel handelsverkeer, omdat de betaling gegarandeerd wordt.

VNO-NCW, MKB Nederland en de gezamenlijke kredietverzekeraars hebben de volgende uitgangspunten geformuleerd om de kredietverzekering aan ondernemingen onder zo optimaal mogelijke condities te laten plaatsvinden. U vindt de uitgangspunten hier.